Skupinové kurzy

Rádi vám nabízíme individuální vstupní pohovor a test, který vám pomůže zvolit kurz a typ výuky podle vašich potřeb.
Na vaše přání můžeme zorganizovat kurzy k maturitě, kurzy obchodní angličtiny, konverzační kurzy apod. 
Pokud vám žádný z výše uvedených kurzů nevyhovuje, kontaktujte nás a společně můžeme najít řešení. 

BEGINNERS - ZAČÁTEČNÍCI

Kurz pro "naprosté" začátečníky. 

PRE-INTERMEDIATE - MÍRNĚ POKROČILÍ (A1+)

Pokud se chcete učit angličtinu a nějaké elementární znalosti již máte, či jste tzv. chroničtí začátečníci, tento kurz je přesně pro vás.

PRE-INTERMEDIATE Plus- MÍRNĚ POKROČILÍ (A2)

Pokračování studia začátečníků. V tomto roce se studenti učí podrobněji poznávat ty okruhy, se kterými byli pouze obeznámeni. Rozšiřuje se jejich slovní zásoba, důraz je kladen na schopnost vyjádřit se a rozumět. Učivo dosahuje úrovně zkoušky A2 Key.

INTERMEDIATE - STŘEDNĚ POKROČILÍ (B1)
INTERMEDIATE Plus (B1+)

Naši studenti z předchozích let úročí svoji práci tím, že své jazykové schopnosti dále postupně rozvíjejí v každodenních situacích, jsou vystavováni autentickému jazyku novin, televize a internetu. Důraz je opět kladen na schopnost vyjadřovat se a rozumět. Gramatické struktury jsou již obsáhlejší. Po absolvování této úrovně jsou studenti připraveni na zkoušku B1 Preliminary. 

ADVANCED - POKROČILÍ (C1)

Tento kurz přináší nové jazykové možnosti lidem, kteří už jsou sebevědomými uživateli jazyka, ale přejí si prohloubit své znalosti angličtiny a své jazykové dovednosti a posunout se v užívání jazyka na pokročilou úroveň. 

FOCUS Pearson (A2+ - B1)

Pečlivě strukturovaný kurz pro mladé motivované studenty. Reálná angličtina, každodenní životní situace, světové i české reálie, důraz na mluvený projev a smysluplné užívání jazyka. Systematicky zpracovaná gramatika. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU A2 Key

Tato kvalifikace je dokladem vaší schopnosti používat angličtinu při komunikaci v jednoduchých situacích. A2 Key (dříve KET) je výborná zkouška, kterou můžete prokázat, že jste zvládli základy angličtiny.

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU B1 Preliminary

Jedná se o středně pokročilou kvalifikaci pro ty, kteří ovládli základy angličtiny a nyní mají praktické jazykové znalosti pro každodenní použití. Zkouškou B1 Preliminary (PET) studenti prokazují, že dokážou správně používat různé časy, rozumí komplexnějším jazykovým strukturám a také jsou schopni diskutovat o každodenních tématech. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU B2 First

B2 First (dříve FCE) je nejpopulárnější jazykovou zkouškou Cambridge English Language Assessment. Studenti, kteří složí tuto zkoušku, prokazují aktivní znalost angličtiny a samostatnost v užívání jazyka. Tato zkouška má mezinárodní platnost, je uznávaná firmami, některými vysokými školami a dalšími institucemi. Studium pro přípravu na zkoušku je intenzivní, užitečné i zábavné. Samozřejmostí je u nás možnost vyzkoušet si všechny zkoušky, a tedy i tuto tzv. nanečisto. Více informací o všech zkouškách Cambridge English Qualifications vám rádi poskytneme přímo v English Studiu. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU C1 Advanced

C1 Advanced (dříve CAE) je zkouška z pokročilé angličtiny, je o úroveň vyšší než B2 First. Je to jediná zkouška, kterou potřebujete k akademickému úspěchu. Pokud chcete studovat na anglicky mluvící univerzitě, pak je zkouška Advanced celosvětově přijímaným důkazem, že vaše angličtina je dostatečně dobrá, abyste to dokázali. Čeští studenti, kteří se zapisují do univerzitních kurzů v České republice, zjistí, že díky zkoušce Advanced vyčnívají z davu a získávají spoustu výhod navíc. Zkouška dokládá velmi pokročilou schopnost užívat jazyk. V našem kurzu dostáváte příležitost slyšet autentickou angličtinu rodilých mluvčích. Vaše slovní zásoba a vaše znalost gramatiky se obohatí velmi výraznou měrou. Naučíte se používat angličtinu i v mnohem abstraktnějším myšlenkovém kontextu, než je tomu u B2 First. Za samozřejmost pokládáme možnost vyzkoušet si s námi zkoušku nanečisto. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU C2 Proficiency 

C2 Proficiency (dříve CPE) je nejpokročilejší zkouškou. Dokazuje, že jste zvládli angličtinu na zcela výjimečné úrovni. Se zkouškou Proficiency se můžete na nejvyšší úrovni podílet na profesním pracovním či akademickém životě a komunikovat s plynulostí a vytříbeností rodilého mluvčího. Kurzy této pokročilosti sestávají z individuální výuky, případně probíhají ve velmi malé skupině studentů.


Dotazy můžete posílat zde.

© 2023 English Studio BlanskoVšechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!