Dětské kurzy 

Připravovaný rozvrh kurzů 2023/2024

Super Minds 1

Kurz je určen dětem 2. - 3. tříd.
ÚTERÝ 13.30 - 14.30

Super Minds 2

Kurz je určen dětem 4. - 5. tříd.
ÚTERÝ 14.45 - 15.45

Super Minds 3 (A1)

Kurz je určen dětem 6. - 7. tříd.
STŘEDA 15.15 - 16.15

Super Minds 4 (A1 - 2)

Kurz je určen dětem 8. - 9. tříd.
PONDĚLÍ 15.15 - 16.15

THINK 2 (B1 Preliminary)

Kurz je určen žákům středních škol, příp. 9. tříd.

         Naším kurzem provází děti učebnice Super Minds (Cambridge University Press), vytvořená uznávaným týmem odborníků v čele s Herbertem Puchtou, pedagogem a odborníkem na kognitivní psychologii a neurolingvistiku, též prezidentem světové asociace učitelů angličtiny IATEFL.

        Cílem naší výuky je motivovat děti prostřednictvím Super Minds ke skutečně aktivní komunikaci a používání jazyka 
v reálných životních situacích, přiměřených jejich věku a zájmům. Učebnice Super Minds prosazují celostní přístup 
k osobnosti dítěte. Rozvíjí dětskou kreativitu a plně respektují odlišné učební styly dětí, neboť jsou založeny na teorii mnohočetných inteligencí. Podporují kritické myšlení dětí, rozvoj jejich poznávacích schopností a posilují schopnost koncentrace. Nechybí ani stránky věnované CLILu (mezipředmětovým vazbám) a projektovému vyučování. Tím vším vylučují pasivní a mechanický přístup ke studiu. 

        Super Minds je možné používat už od nejútlejšího předškolního věku. Ačkoli v současné době kurzy předškoláků neprobíhají, můžeme je v případě vašeho zájmu zrealizovat. 

         Absolvováním kurzů Super Minds ale studium angličtiny nekončí. Většina dětí dále pokračuje kurzem THINK na úrovni Preliminary, tedy B1, FOCUS Pearson (A2+ - C1) nebo přímo konkrétní přípravou  na zkoušky A2 Key, B1 Preliminary nebo B2 First.

Více se o kurzech Super Minds můžete dozvědět na následující webové stránce:

© 2023 English Studio BlanskoVšechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!