Dětské kurzy 

Rozvrh kurzů 2020/2021

Super Minds 1

Čas je v jednání.

Kurz je určen dětem 2. - 3. tříd.

Super Minds 2

pondělí 13.30 - 14.30
úterý 14.30 - 15.30
úterý 15.30 - 16.30

Kurz je určen dětem 4. - 5. tříd.

Super Minds 3

úterý 16.30 - 17.30
středa 15.30 - 16.30
pátek 14.30 - 15.30

Kurz je určen dětem 6. - 7. tříd.

Super Minds 4

pondělí 14.30 - 15.30
úterý 15.00 - 16.00

Kurz je určen dětem 8. - 9. tříd.

         Naším kurzem provází děti učebnice Super Minds (Cambridge University Press), vytvořená uznávaným týmem odborníků v čele s Herbertem Puchtou, pedagogem a odborníkem na kognitivní psychologii a neurolingvistiku, též prezidentem světové asociace učitelů angličtiny IATEFL.

        Cílem naší výuky je motivovat děti prostřednictvím Super Minds ke skutečně aktivní komunikaci a používání jazyka 
v reálných životních situacích, přiměřených jejich věku a zájmům. Učebnice Super Minds prosazují celostní přístup 
k osobnosti dítěte. Rozvíjí dětskou kreativitu a plně respektují odlišné učební styly dětí, neboť jsou založeny na teorii mnohočetných inteligencí. Podporují kritické myšlení dětí, rozvoj jejich poznávacích schopností a posilují schopnost koncentrace. Nechybí ani stránky věnované CLILu (mezipředmětovým vazbám) a projektovému vyučování. Tím vším vylučují pasivní a mechanický přístup ke studiu. 

        Super Minds je možné používat už od nejútlejšího předškolního věku. Ačkoli v současné době kurzy předškoláků neprobíhají, můžeme je v případě vašeho zájmu zrealizovat. 

         Absolvováním kurzů Super Minds ale studium angličtiny nekončí. Většina dětí dále pokračuje kurzem FOCUS Pearson (A2+ - C1) nebo přímo konkrétní přípravou  na zkoušky KET (A2 Key), PET (B1 Preliminary) nebo FCE (B2 First).

Více se o kurzech Super Minds můžete dozvědět na následující webové stránce: