Dětské kurzy 

Rozvrh kurzů


Super Minds 1


pátek 14.30 - 15.30

Kurz je určen dětem 2. - 3. tříd.


Super Minds 2


úterý 16.15 - 17.15

Kurz je určen dětem 4. - 5. tříd.

Super Minds 3

pondělí 14.30 - 15.30 (začínající studenti)
pondělí 14.30 - 15.30
(pokročilejší studenti)

úterý
15.00 - 16.00
(pokročilejší studenti)

Kurz je určen dětem 6. - 7. tříd.

Super Minds 4

pondělí 15.30 - 16.30
středa 14.30 - 15.30

Kurz je určen dětem 7. - 8. tříd.

.

.

  Naším kurzem provází děti učebnice Super Minds (Cambridge University Press), vytvořená uznávaným týmem odborníků v čele s Herbertem Puchtou, pedagogem a odborníkem na kognitivní psychologii a neurolingvistiku, též prezidentem světové asociace učitelů angličtiny IATEFL.

  Cílem naší výuky je motivovat děti prostřednictvím Super Minds ke skutečně aktivní komunikaci a používání jazyka v reálných životních situacích, přiměřených jejich věku a zájmům. Učebnice Super Minds prosazují celostní přístup k osobnosti dítěte. Rozvíjí dětskou kreativitu a plně respektují odlišné učební styly dětí, neboť jsou založeny na teorii mnohočetných inteligencí. Podporují kritické myšlení dětí, rozvoj jejich poznávacích schopností a posilují schopnost koncentrace. Nechybí ani stránky věnované CLILu (mezipředmětovým vazbám) a projektovému vyučování. Tím vším vylučují pasivní a mechanický přístup ke studiu. Super Minds je možné používat už od nejútlejšího předškolního věku.

Více se o kurzech Super Minds můžete dozvědět na následující webové stránce: