Ceník 

Kurzy pro dospělé

1 x týdně 90 min. /32 lekcí

6200 Kč

Kurzy pro děti

1 x týdně 60 min. / 32 lekcí

5000 Kč

Individuální výuka

1 lekce 60 min.

500 Kč

Platební podmínky

Školné je třeba uhradit před začátkem kurzu. Je možné se dohodnout na dvou polovičních splátkách                               (v září 2017 a v únoru 2018). Na základě vzájemné dohody je případně možné i postupné splácení, poslední splátka musí být doplacena do konce února 2018.

Podpisem přihlášky potvrzuje student svoji závaznou docházku do zvoleného kurzu a zavazuje se tím k úhradě celé částky kurzovného. Po podpisu přihlášky již není možné vyhovět žádostem o ukončení studia a vrácení kurzovného.

Cena kurzu je cena za 32 uskutečněných (odučených) lekcí.


Školné je možné zaplatit hotově nebo bankovním převodem na účet školy č. 19-4742960287/0100.
Do poznámek k platbě prosím uveďte celé jméno studenta.