Ceník 

Slevy pro stávající i nové studenty školy 

  • Plná cena - platí pro nové studenty, kteří budou hradit kurzovné po 31. červenci 2019
    a všechny stávající studenty školy, na které se nevztahuje sleva 1 a 2.
  • Sleva 1 - platí pro nové studenty, kteří uhradí celé kurzovné do 31. července 2019;
    - platí pro studenty, kteří již English Studio navštěvovali ve školním roce 2018/2019 a do 31. července 2019 uhradí zálohu ve výši min. 1 000,- Kč.
  • Sleva 2 - platí pro studenty, kteří již English Studio navštěvovali ve školním roce 2018/2019 a uhradí celé kurzovné do 31. července 2019.

Kurzy pro dospělé

1 x týdně 90 min. /32 lekcí

6200 Kč

Kurzy pro děti

1 x týdně 60 min. / 32 lekcí

5000 Kč

Individuální výuka

1 lekce 60 min.

500 Kč

Platební podmínky

Školné je třeba uhradit před začátkem kurzu. Je možné se dohodnout na dvou polovičních splátkách                               (v září 2019 a v únoru 2020). Na základě vzájemné dohody je případně možné i postupné splácení, poslední splátka musí být doplacena do konce února 2020.

Podpisem přihlášky potvrzuje student svoji závaznou docházku do zvoleného kurzu a zavazuje se tím k úhradě celé částky kurzovného. Po podpisu přihlášky již není možné vyhovět žádostem o ukončení studia a vrácení kurzovného.

Cena kurzu je cena za 32 uskutečněných (odučených) lekcí.


Školné je možné zaplatit hotově nebo bankovním převodem na účet školy č. 19-4742960287/0100.
Do poznámek k platbě prosím uveďte celé jméno studenta.