Dětské kurzy 

Rozvrh kurzů 2022/2023

Super Minds 1

Kurz není v letošním roce otevřen.

Kurz je určen dětem 2. - 3. tříd.

Super Minds 2

úterý 14.30 - 15.30 (začínající)
středa 13.40 - 14.40 (pokračující)
středa 14.45 - 15.45 (začínající)

Kurz je určen dětem 4. - 5. tříd.

Super Minds 3 (A1)

středa 16.00 - 17..00 (začínající)

Kurz je určen dětem 6. - 7. tříd.

Super Minds 4 (A1 - 2)

pondělí 15.15 - 16.15 (začínající)
úterý 15.00 - 16.00 (začínající)
pátek 14.30 - 15.30 (pokračující)

Kurz je určen dětem 8. - 9. tříd.

THINK 2 (B1 Preliminary)

pondělí 15.30 - 16.30 (pokračující)
úterý 16.00 - 17.00 (pokračující)

Kurz je určen žákům středních škol, příp. 9. tříd.

         Naším kurzem provází děti učebnice Super Minds (Cambridge University Press), vytvořená uznávaným týmem odborníků v čele s Herbertem Puchtou, pedagogem a odborníkem na kognitivní psychologii a neurolingvistiku, též prezidentem světové asociace učitelů angličtiny IATEFL.

        Cílem naší výuky je motivovat děti prostřednictvím Super Minds ke skutečně aktivní komunikaci a používání jazyka 
v reálných životních situacích, přiměřených jejich věku a zájmům. Učebnice Super Minds prosazují celostní přístup 
k osobnosti dítěte. Rozvíjí dětskou kreativitu a plně respektují odlišné učební styly dětí, neboť jsou založeny na teorii mnohočetných inteligencí. Podporují kritické myšlení dětí, rozvoj jejich poznávacích schopností a posilují schopnost koncentrace. Nechybí ani stránky věnované CLILu (mezipředmětovým vazbám) a projektovému vyučování. Tím vším vylučují pasivní a mechanický přístup ke studiu. 

        Super Minds je možné používat už od nejútlejšího předškolního věku. Ačkoli v současné době kurzy předškoláků neprobíhají, můžeme je v případě vašeho zájmu zrealizovat. 

         Absolvováním kurzů Super Minds ale studium angličtiny nekončí. Většina dětí dále pokračuje kurzem THINK na úrovni Preliminary, tedy B1, FOCUS Pearson (A2+ - C1) nebo přímo konkrétní přípravou  na zkoušky A2 Key, B1 Preliminary nebo B2 First.

Více se o kurzech Super Minds můžete dozvědět na následující webové stránce:

© 2023 English Studio BlanskoVšechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!